Loading... Loading...


Kết quả tìm kiếm

STT Tên văn bản
841 Nghị định số 62/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 2 năm 2004 phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu ở mỗi đơn vị bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2004-2009.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
842 Nghị định số 62/2004/NĐ-CP ngày 7 tháng 9 năm 2004 ban hành quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
843 Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
844 Pháp lệnh số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 2 tháng 7 năm 2002 về xử lý vi phạm hành chính.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
845 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3 tháng 6 năm 2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
846 Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 về phí và lệ phí.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
847 Pháp lệnh số 29/2006/PL-UBTVQH11 ngày 5 tháng 4 năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
848 Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán số 04/2006/NQ-HĐTP ngày 4/8/2006 hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính đã được sửa đổi, bổ sung theo các pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ giải
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
849 Nghị quyết số 03/2003/NQ-HĐTP ngày 18 tháng 4 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
850 Pháp lệnh số 10/1998/PL-UBTVQH10 ngày 25 tháng 12 năm 1998 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
851 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án Hành chính.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
852 Thông tư số 82/2004/TT-BTC ngày 16/8/2004 bổ sung, sửa đổi Thông tư số 114/2002/TT-BTC ngày 19/12/2002 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 114/2002/QĐ-TTg ngày 04/9/2002 về việc thí điẻm thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng Cục thuế.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
853 Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
854 Thông tư số 11/2004/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2004 hướng dẫn áp dụng danh mục chức vụ lãnh đạo trong lực lượng Quân đội, Công an và ngành cơ yếu làm cơ sở điều chỉnh lương hưu theo điểm B khoản 2 điều 1 Nghị định số 31/2004/NĐ-CP ngày 19/01/2004.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
855 Nghị định số 145/2004/NĐ-CP ngày 14/7/2004 quy định chi tiết thi hành Bộ Luật lao động về việc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động tham gia với cơ quan nhà nước về chính sách, pháp luật và những vấn đề có liên quan đến
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
856 Thông tư số 65/2004/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 2 tháng 7 năm 2004 hướng dẫn thực hiện kinh phí hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
857 Thông tư Liên tịch số 07/2004/TTLT-BLĐTBXH-BNG ngày 3/6/2004 hướng dẫn thực hiện một số điều khoản thuộc Nghị định 183/CP ngày 18/11/1994 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh về cơ quan đại diện Nước CHXNCNVN ở nước ngoài trong lĩnh vực LĐ-thương binh &XH
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
858 Thông tư Liên tịch số 34/2004/TTLB-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 14 tháng 5 năm 2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
859 Thông tư số 02/2004/TT-NHNN ngày 19 tháng 5 năm 2004 hướng dẫn việc ký quỹ tại Ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động Xuất khẩu lao động.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
860 Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là người tàn tật.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõTrang  << Pre 41 42 43 44 45 Next >>
 

 

Bản Quyền (c) - 2009 thuộc về Công ty tư vấn Việt Quốc Luật

Văn phòng tại Hà Nội
Add: Phòng 1304 - toà nhà N06 - ngõ 49 - đường Trần Đăng Ninh - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà nội
Tel : (84-4).3 793 2578 - (84-4) 62813499
Fax : (84-4) 62813498
Email :
luatvietquoc@gmail.com  - Visultant@vietquocluat.com.vn

Tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0902 283 788
Tel : (84-4).3 793 2578 - (84-4) 62813499
Fax : (84-4) 62813498
Email :
luatvietquoc@gmail.com  - Visultant@vietquocluat.com.vn

Giấy phép số 153/GP-TTĐT do Bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 30 tháng 9 năm 2008

  Thiết kế bởi Thiet ke web - VNT Tech. Group