Loading... Loading...


Kết quả tìm kiếm

STT Tên văn bản
3561 Quyết định số 133/2008/QĐ-TTg ngày 01/10/2008 về việc trích nộp kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
3562 Quyết định số 131/2008/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2008 về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
3563 Thông tư số 18/2008/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
3564 Quyết định số 01/QĐ-BCĐLTTNCN ngày 19 tháng 9 năm 2008 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
3565 Quyết định số 03/QĐ-BCĐLTTNCN ngày 19 tháng 9 năm 2008 Về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân giai đoạn 2008 - 2010 của Ban Chỉ đạo Trung ương.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
3566 Quyết định số 1676/QĐ-BTP ngày 03 tháng 9 năm 2008 Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
3567 Quyết định số 55/2008/QĐ-BNN ngày 24 tháng 4 năm 2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
3568 Quyết định số 313/QĐ-BTC ngày 25/2/2008 Ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 16/2007/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) giai đoạn 2007 - 2012.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
3569 Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2008 Về việc phê duyệt Đề án “Thành lập Tổ chức luật sư toàn quốc”.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
3570 Nghị định số 95/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2001 về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
3571 Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN ngày 09/9/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế cấp, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động Qũy tín dụng ND; mở, chấm dứt hoạt động Sở Giao dịch, chi nhánh, VP đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Qũy TDN
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
3572 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
3573 Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 18/8/2008 về việc ban hành Kế hoạch triển khai chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
3574 Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 16/5/2008 về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tổng Công ty cố phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
3575 Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2008 về việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
3576 Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2008 về việc thành lập và ban hành quy chế quản lý và sử dụng Qũy hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
3577 Thông tư Liên tịch số 74/2008/TTLT/BTC-BNN ngày 14/8/2008 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính trong Hợp tác xã Nông nghiệp.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
3578 Quyết định số 365/QĐ-TTg ngày 07/4/2008 phê duyệt kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên thuộc Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước giai đoạn 2008-2010.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
3579 Quyết định số 993/QĐ-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Cục thuộc văn phòng Chính phủ.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
3580 Quyết định số 1020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2008 phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõTrang  << Pre 176 177 178 179 180 Next >>
 


 

Bản Quyền (c) - 2009 thuộc về Công ty tư vấn Việt Quốc Luật

Văn phòng tại Hà Nội
Add: Phòng 1304 - toà nhà N06 - ngõ 49 - đường Trần Đăng Ninh - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà nội
Tel : (84-4).3 793 2578 - (84-4) 62813499
Fax : (84-4) 62813498
Email :
luatvietquoc@gmail.com  - Visultant@vietquocluat.com.vn

Tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0902 283 788
Tel : (84-4).3 793 2578 - (84-4) 62813499
Fax : (84-4) 62813498
Email :
luatvietquoc@gmail.com  - Visultant@vietquocluat.com.vn

Giấy phép số 153/GP-TTĐT do Bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 30 tháng 9 năm 2008

  Thiết kế bởi Thiet ke web - VNT Tech. Group