Loading... Loading...


Kết quả tìm kiếm

STT Tên văn bản
1161 Thông tư số 08 /1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 15 tháng 3 năm 1999 hướng dẫn giải quyết các dự án vay vốn từ Qũy quốc gia hỗ trợ việc làm (Qũy quốc gia giải quyết việc làm) bị rủi ro.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
1162 Thông tư số 03 /1999/TT-LĐTBXH ngày 9 tháng 1 năm 1999 sửa chuẩn nghèo trong Thông tư số 11/1998/TT-BLĐTBXH ngày 21/8/1998 về chính sách đối với lao động khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP của Chính phủ.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
1163 Thông tư số 18/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 1998 hướng dẫn xác định Qũy tiền lương thực hiện khi doanh nghiệp nhà nước không bảo đảm chỉ tiêu nộp Ngân sách và lợi nhuận.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
1164 Thông tư số 13/1998/TT-TCCP ngày 30 tháng 12 năm 1998 hướng dẫn sửa đổi một số điểm trong Thông tư hướng dẫn về công tác tổ chức và tiền lương của Ban quản lý Khu Công nghiệp, Khu chế xuất, khu công nghệ cao.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
1165 Thông tư số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
1166 Thông tư số 15/1998/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 1998 hướng dẫn bổ sung Thông tư số 16/TT-BLĐTBXH ngày 5-9-1996 về việc tuyển lao động.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
1167 Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 1998 về việc ban hành quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ở Việt Nam.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
1168 Thông tư số 06/1998/TTLT-TCCP-BLĐTBXH-BTC ngày 20/10/1998 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 83/1998/QĐ-TTg ngày 15-4-1998 về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty nhà nước và DN nhà nước độc lập
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
1169 Thông tư số 23/1998/TT-BGTVT ngày 7 tháng 2 năm 1998 của Bộ Giao thông vận tải.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
1170 Thông tư số 08/1998/TTLT- BYT-LĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 1998 hướng dẫn thực hiện các quy định về bệnh nghề nghiệp.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
1171 Thông tư số 03/1998/TTLT/LĐTBXH-BYT-TLĐLĐ ngày 26 tháng 3 năm 1998 hướng dẫn về khai báo và điều tra tai nạn lao động.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
1172 Quyết định số 1069/1998/QĐ-BLĐTBXH ngày 14 tháng 10 năm 1998 về việc công bố mức tiền lương bình quân chung năm 1998 của các doanh nghiệp nhà nước được giao đơn giá tiền lương.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
1173 Thông tư số 12/1998/TT-BLĐ-BLĐTBXH ngày 16 tháng 10 năm 1998 hướng dẫn chế độ đối với những người được cấp xã hợp đồng làm công tác bảo vệ rừng trong các tháng mùa khô.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
1174 Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 1998 về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho Tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
1175 Thông tư số 11/1998/TT-LĐTBXH ngày 21 tháng 8 năm 1998 hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
1176 Quyết định số 126/1998/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 1998 về việc phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm đến năm 2000.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
1177 Quyết định số 811/1998/QĐ-TC-HCSN ngày 26 tháng 6 năm 1998 về bổ sung đối tượng được hưởng kinh phí 5% thu hồi nợ quá hạn khó đòi vốn vay quỹ Quốc gia giải quyết việc làm.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
1178 Thông tư số 99/1998/TT-LT TCCP-BTC-BLĐTB&XH ngày 19/5/1998 hướng dẫn thi hành Nghị định số 09/1998/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26/7/1995 về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
1179 Thông tư số 08/1998/TT-LĐTBXH ngày 7 tháng 5 năm 1998 hướng dẫn cách tính số lao động bình quân năm theo quy định tại Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/1/1998.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
1180 Thông tư số 06/1998/TT-BLĐTBXH ngày 15/4/1998 hướng dẫn về kê khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõTrang  << Pre 56 57 58 59 60 Next >>
 

 

Bản Quyền (c) - 2009 thuộc về Công ty tư vấn Việt Quốc Luật

Văn phòng tại Hà Nội
Add: Phòng 1304 - toà nhà N06 - ngõ 49 - đường Trần Đăng Ninh - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà nội
Tel : (84-4).3 793 2578 - (84-4) 62813499
Fax : (84-4) 62813498
Email :
luatvietquoc@gmail.com  - Visultant@vietquocluat.com.vn

Tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0902 283 788
Tel : (84-4).3 793 2578 - (84-4) 62813499
Fax : (84-4) 62813498
Email :
luatvietquoc@gmail.com  - Visultant@vietquocluat.com.vn

Giấy phép số 153/GP-TTĐT do Bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 30 tháng 9 năm 2008

  Thiết kế bởi Thiet ke web - VNT Tech. Group