Loading... Loading...


Kết quả tìm kiếm

5161 Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9 tháng 8 năm 2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
5162 Quyết định của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam số 44/2006/QĐ-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2006 ban hành quy định về thủ tục nhờ thu hồi phiếu qua người thu hộ.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
5163 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính số 46/2006/QĐ-BTC ngày 6 tháng 9 năm 2006 ban hành quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ theo Lô lớn.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
5164 Thông tư của Bộ Tài chính số 81/2006/TT-BTC ngày 06 tháng 9 năm 2006 hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
5165 Thông tư của Bộ Tài chính số 80/2006/TT-BTC ngày 30 tháng 08 năm 2006 hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với dự án phát triển ngành Lâm nghiệp.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
5166 Thông tư số 06/2006/TT-NHNN ngày 25/8/2006 hướng dẫn thực hiện khoản 3 điều 6 Quyết định số 270/1005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn tiền gửi tiết kiệm bưu điện.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
5167 Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước số 41/2006/QĐ-NHNN ngày 17 tháng 8 năm 2006 ban hành quy chế hoạt động của Lực lượng bảo vệ trong hệ thống Ngân hàng nhà nước.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
5168 Quyết định của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam số 36/2006/QĐ-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2006 ban hành quy chế kiểm tra, kiểm soát Nội bộ của Tổ chức tín dụng.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
5169 Quyết định của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam số 37/2006/QĐ-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2006 ban hành quy chế kiểm toán nội bộ của Tổ chức tín dụng.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
5170 Quyết định của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam số 38/2006/QĐ-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2006 ban hành quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng nhà nước.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
5171 Quyết định số 42/2006/QĐ-NHNN ngày 28/8/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế Lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 1022/2004/QĐ-NHNN ngày 17/8/2004 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
5172 Quyết định số 43/2006/QĐ-NHNN ngày 29/8/2006 về việc bổ sung điểm 5 phụ lục số 3 quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
5173 Thông tư Liên tịch của Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo số 79/2006/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 25 tháng 8 năm 2006 hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với Đại hội Thể dục thể thao Sinh viên Đông Nam Á lần thứ XIII.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
5174 Thông tư số 77/2006/TT-BTC ngày 23/8/2006 hướng dẫn sửa đổi một số điểm tại Thông tư số 121/1999/TT-BTC ngày 12/10/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
5175 Quyết định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam số 40/2006/QĐ-NHNN ngày 17 tháng 8 năm 2006 ban hành quy chế thị đua-khen thưởng ngành Ngân hàng.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
5176 Thông tư số 75/2006/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2006 hướng dẫn một số nội dung Quyết định số 107/2006/QĐ-TTG ngày 18/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
5177 Thông tư số 73/2006/TT-BTC ngày 15/8/2006 hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 quy chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
5178 Thông tư số 05/2006/TT-NHNN ngày 25/7/2006 hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cho thuê tài chính và dịch vụ ủy thác cho thuê tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 và Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của CP.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
5179 Quyết định của Ngân hàng Nhà nước số 35/2006/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 7 năm 2006 ban hành quy định về các nguyên tắc quản lý rủi ro trong hoạt động Ngân hàng điện tử.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
5180 Quyết định số 34/2006/QĐ-NHNN ngày 28/7/2006 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 1 Quyết định số 1014/2005/QĐ-NHNN ngày 11/7/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy trình kỹ thuật nghiệp vụ chuyển tiền điện tử trong hệ thống NHNN ban hành theo
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõTrang  << Pre 256 257 258 259 260 Next >>
 

 

Bản Quyền (c) - 2009 thuộc về Công ty tư vấn Việt Quốc Luật

Văn phòng tại Hà Nội
Add: Phòng 1304 - toà nhà N06 - ngõ 49 - đường Trần Đăng Ninh - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà nội
Tel : (84-4).3 793 2578 - (84-4) 62813499
Fax : (84-4) 62813498
Email :
luatvietquoc@gmail.com  - Visultant@vietquocluat.com.vn

Tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0902 283 788
Tel : (84-4).3 793 2578 - (84-4) 62813499
Fax : (84-4) 62813498
Email :
luatvietquoc@gmail.com  - Visultant@vietquocluat.com.vn

Giấy phép số 153/GP-TTĐT do Bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 30 tháng 9 năm 2008

  Thiết kế bởi Thiet ke web - VNT Tech. Group