Loading... Loading...
  QUẢNG CÁO  

Nội dung cần tìm:
Loại văn bản:
Nội dung cần tìm:
  Phần mềm hỗ trợ  


Phần mềm HTKK Thuế 2.5.2


Phần mềm đăng ký thuế cá nhân 2.3


Phần mềm giúp hiển thị website bằng tiếng Việt Unicode


Phần mềm giúp đọc file PDF

Home
Tin tức
Sở hữu trí tuệ
Các văn bằng độc quyền sáng chế
  • Bằng độc quyền sáng chế
  • Bằng độc quyền giải pháp hữu ích
  • Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
  • Quyền của tác giả sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp
  • Các trường hợp không được bảo hộ
  • Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên


Bằng độc quyền sáng chế

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có trình độ sáng tạo, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế xã hội (Điều 782 Bộ luật Dân sự).

Văn bằng bảo hộ giải pháp hữu ích là Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết 10 tính từ ngày nộp đơn hợp lệ. 

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích

Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế xã hội (Điều 783 Bộ luật Dân sự).
Văn bằng bảo hộ giải pháp hữu ích là Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết 10 tính từ ngày nộp đơn hợp lệ.

Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

       Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố đó, có tính mới đối với thế giới và dùng làm mẫu để chế tạo các sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công (Điều 784 Bộ luật Dân sự)

Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 5 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ, có thể được gia hạn liên tiếp 2 lần, mỗi lần 5 năm.

Quyền của tác giả sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp:

Tác giả Sáng chế, Giải pháp hữu ích và Kiểu dáng công nghiệp có các quyền sau:

1. Ghi tên vào văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích và các tài liệu khoa học khác;
2. Nhận thù lao khi sáng chế, giải pháp hữu ích được sử dụng nếu chủ sở hữu và tác giả không có thoả thuận nào khác;
3. Yêu cầu toà án, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác xử lý các hành vi xâm phạm bản quyền tác giả của mình;
4. Nhận giải thưởng đối với sáng chế, giải pháp hữu ích mà mình là tác giả.

Các trường hợp không được bảo hộ

Theo Điều 4 Nghị định 63/CP, những đối tượng sau không được bảo hộ với danh nghĩa là sáng chế, giải pháp hữu ích:

Ý đồ, nguyên lý và phát minh khoa học;
Phương pháp, hệ thống tổ chức và quản lý kinh tế;
Phương pháp và hệ thống giáo dục, giảng dạy, đào tạo;
Phương pháp luyện tập cho vật nuôi;
Hệ thống ngôn ngữ, hệ thống thông tin, hệ thống phân loại và sắp xếp dữ liệu;
Bản thiết kế và sơ đồ quy hoạch các công trình xây dựng, các đề án quy hoạch và phân vùng lãnh thổ;
Giải pháp chỉ đề cập đến hình dáng bên ngoài của sản phẩm, chỉ mang đặc tính thẩm mỹ mà không mang đặc tính kỹ thuật;
Ký hiệu quy ước, thời gian biểu, các quy tắc và các luật lệ, các dấu hiệu tượng trưng;
Các phần mềm máy tính, thiết kế bố trí vi mạch điện tử, mô hình toán học, đồ thị tra cứu và các dạng tương tự;
Giống thực vật, giống động vật;
Phương pháp phòng bệnh, chẩn đoán bệnh và chữa bệnh.
Theo Điều 4 Nghị định 63/CP, các đối tượng sau đây không được Nhà nước bảo hộ với danh nghĩa là kiểu dáng công nghiệp:
Hình dáng bên ngoài của sản phẩm được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có trình độ trung bình thuộc lĩnh vực tương ứng;
Hình dáng bên ngoài do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có hoặc chỉ mang đặc tính kỹ thuật;
Hình dáng bên ngoài của các công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;
Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng;
Kiểu dáng sản phẩm chỉ có giá trị thẩm mỹ.

Nguyên tắc "nộp đơn đầu tiên"

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên được áp dụng ở Việt Nam nhằm xác định quyền ưu tiên đối với đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền Sáng chế, theo đó Bằng độc quyền Sáng chế sẽ được cấp cho người nộp đơn sớm nhất trong số những người nộp đơn. Nếu nhiều người đều nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ với cùng một sáng chế, một giải pháp hữu ích, một kiểu dáng công nghiệp vào cùng một ngày hoặc có ngày ưu tiên trùng nhau, thì các chủ thể đó sẽ được đề nghị cùng đứng tên nộp một đơn duy nhất và khi được cấp, Văn bằng bảo hộ được cấp chung cho các chủ thể đó với danh nghĩa là các chủ sở hữu chung. Nếu một trong các người nộp đơn không đồng ý, Văn bằng bảo hộ Sáng chế sẽ không được cấp.

Nếu với cùng một giải pháp kỹ thuật mà có một hoặc một số đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế và một hoặc một số đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích và nếu các đơn nói trên có điều kiện ưu tiên như nhau thì Cục Sở hữu công nghiệp đề nghị các chủ thể nộp đơn thống nhất chọn hình thức bảo hộ (Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích) và hợp nhất đơn như đã đề cập ở trên đây.
 
                                                                                                                   Cục SHTT
 
  Mời bạn xem thêm
Quyền sở hữu đối với đối tượng sở hữu công nghiệp
(Tác giả các đối tượng Sở hữu trí tuệ có các quyền sau: )
Thủ tục xem xét đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
(·  Đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ; ·  Nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ; ·  Xét nghiệm hình thức; ·  Xét nghiệm nội dung; ·  Cấp Văn bằng bảo hộ; ·  Công bố các thông tin liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp . )
Danh sách thuật ngữ sở hữu trí tuệ (SHTT)
(Danh sách thuật ngữ Sở Hữu trí tuệ:  A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W )
Thời hiệu khiếu nại về quyền sở hữu trí tuệ
(Khi xảy ra vụ việc tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp, qui định của pháp luật về khoảng thời gian được quyền khiếu nại như thế nào? )
Luật Sở hữu Trí tuệ Việt Nam năm 2005 được phân thành 6 phần chi tiết như sau:
(Phần thứ nhất: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 12). )
Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích (SC/GPHI) phải được trình bày như thế nào?
(Bản mô tả SC/GPHI phải được trình bày theo trình tự sau: - Tên SC/GPHI phải ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện được bản chất của SC/GPHI và phù hợp với nội dung trình bày ở phần mô tả bản chất kỹ thuật của SC/GPHI; )
Các Điều ước quốc tế về SHTT và nhãn hiệu mà Việt Nam đã tham gia?
(Đến nay, Việt Nam đã tham gia nhiều Điều ước quốc tế về SHTT, bao gồm: )
Chính thức áp dụng Phân loại Ni-xơ 9 dùng trong đăng ký nhãn hiệu
(Thông báo:   Về việc áp dụng Xuất bản lần IX của Bảng Phân loại quốc tế hàng hoá và dịch vụ theo Thoả ước Ni-xơ về phân loại hàng hoá và dịch vụ dùng để đăng ký nhãn hiệu )
Bí mật thương mại
(Phần 1 - Bí mật thương mại là gì? Phần 2 - Bí mật thương mại hay các quyền sở hữu trí tuệ khác? Phần 3 - Các chiến lược kinh doanh để quản lý và bảo hộ bí mật thương mại )
Thiết kế bố trí mạch tích hợp
(Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn :  1. "Mạch tích hợp bán dẫn" là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử - với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả các mối liên kết ...)
Chỉ dẫn địa lý
(Chỉ dẫn địa lý là thông tin về nguồn gốc của hàng hoá: từ ngữ; dấu hiệu; biểu tượng; hình ảnh để chỉ: một quốc gia, một vùng lãnh thổ, một địa phương mà hàng hoá được sản xuất ra từ đó. Chất lượng, uy tín, danh tiếng của hàng hoá ...)
Kiểu dáng công nghiệp
( Kiểu dáng công nghiệp là gì? Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp Quyền nộp đơn kiểu dáng ...)
Nhãn hiệu
(·  Nhãn hiệu là gì? ·  Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu  ·  Quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu  ·  Cần làm gì trước khi đăng ký nhãn hiệu ·  Hồ sơ đơn đăng ký nhãn hiệu  ·  Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu  ·  Quá trình xét nghiệm đơn nhãn hiệu  ·  Khiếu nại và ...)
Sáng chế/giải pháp hữu ích
( Sáng chế là gì? Giải pháp hữu ích là gì? Bằng độc quyền sáng chế (patent) ...)
Bảo vệ nhãn hiệu thương mại trên Internet
(Với sự mở rộng của thương mại điện tử thông qua các trang web bán đấu giá (auction web site) và bán lẻ (stand-alone web site) trên Internet với nhiều sản phẩm được chào bán, những người nắm giữ các nhãn hiệu thương mại đang đối mặt với những thách ...)
Sử dụng hợp lý là gì?
(“Sử dụng hợp lý” là một ngoại lệ của việc bảo vệ bản quyền theo luật Mỹ. Nó cho phép người ta được sử dụng một sản phẩm có bản quyền với một mức độ nhất định mà không phải xin phép tác giả hoặc chủ sở hữu. )
thách thức về vấn đề bản quyền trong thời đại kỹ thuật số
(Kể từ khi ra đời đến nay, luật bản quyền đã thích ứng với những thay đổi về công nghệ. Ngày nay, những thay đổi được nói đến nhiều nhất đều liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật số, mạng truyền thông số hóa như mạng Internet và máy tính ...)
Giới thiệu khái quát điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ
(Việc bảo hộ chặt chẽ quyền sở hữu trí tuệ (IPR) trên thế giới có ý nghĩa sống còn đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế của tất cả mọi quốc gia trong tương lai )
Tại sao bảo vệ Sở hữu trí tuệ lại quan trọng
(E. Anthony Wayne Hiện nay, người ta ngày càng quan tâm tới các vấn đề sở hữu trí tuệ. Nhưng đáng tiếc là vấn đề này lại thường xuyên được đề cập theo chiều hướng nhấn mạnh đến những điều gây tranh cãi và những tranh luận trái ngược nhau. )
Sở hữu trí tuệ là gì?
(“Rum và Coca-Cola”, một bài hát Calypsocó lẽ là nổi tiếng nhất mọi thời đại về một đề tài nóng bỏng, vào những năm 1940 là bài hát ăn khách nhất của ban nhạc Andrews Sisters )
  Hỗ trợ trực tuyến  
Hãy để luật sư giúp đỡ bạn
 
Hà nội

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn Đầu tư nước ngoài
* Tư vấn Đất đai
* Tư vấn Dân sự

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn Đầu tư nước ngoài
* Tư vấn Sở hữu trí tuệ

* Tư vấn Đất đai
* Dịch vụ công chứng
* Dịch vụ chuyển quyền SDĐ

* Tư vấn Sở hữu trí tuệ
* Tư vấn Đầu tư nước ngoài
* Tư vấn Dân sự

* Dịch vụ công chứng
* Tư vấn & Soạn thảo các loại HĐ
* Xây dựng quy chế cho DN

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn - Dịch vụ tài chính
* Tư vấn Sở hữu trí tuệ

TP.Hồ Chí Minh

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn - Dịch vụ tài chính

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn thủ tục hành chính
* Tư vấn các lĩnh vực khác


TÌNH TRẠNG WEBSITE

 

Bản Quyền (c) - 2009 thuộc về Công ty tư vấn Việt Quốc Luật

Văn phòng tại Hà Nội
Add: Phòng 1304 - toà nhà N06 - ngõ 49 - đường Trần Đăng Ninh - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà nội
Tel : (84-4).3 793 2578 - (84-4) 62813499
Fax : (84-4) 62813498
Email :
luatvietquoc@gmail.com  - Visultant@vietquocluat.com.vn

Tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0902 283 788
Tel : (84-4).3 793 2578 - (84-4) 62813499
Fax : (84-4) 62813498
Email :
luatvietquoc@gmail.com  - Visultant@vietquocluat.com.vn

Giấy phép số 153/GP-TTĐT do Bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 30 tháng 9 năm 2008

văn bản pháp luật luật doanh nghiệp luật đất đai hệ thống pháp luật bộ luật dân sự 2015 bộ luật hình sự 2015 Thiết kế bởi Thiet ke web - VNT Tech. Group