Loading... Loading...
  QUẢNG CÁO  

Nội dung cần tìm:
Loại văn bản:
Nội dung cần tìm:
  Phần mềm hỗ trợ  


Phần mềm HTKK Thuế 2.5.2


Phần mềm đăng ký thuế cá nhân 2.3


Phần mềm giúp hiển thị website bằng tiếng Việt Unicode


Phần mềm giúp đọc file PDF

Home
Tin tức
Sở hữu trí tuệ
Gia hạn và duy trì hiệu lực các văn bằng Sở hữu trí tuệ
Hướng dẫn các thủ tục nộp đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích tại Việt Nam


Bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích
1. Giấy uỷ quyền (mẫu do Công ty cung cấp) - 1 bản.
2. Các thông tin liên quan đến Bắng độc quyền như Số Bằng Sáng chế/Giải pháp hữu ích, tên chủ sở hữu Văn bằng, ngày ưu tiên, năm hiệu lực.
Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa
1. Giấy uỷ quyền (mẫu do Công ty cung cấp) - 1 bản.
2. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa.
Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp
1. Giấy uỷ quyền (mẫu do Công ty cung cấp) - 1 bản.
2. Bản gốc Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp.
Đăng kí thay đổi tên/địa chỉ
1. Giấy uỷ quyền (mẫu do Công ty cung cấp) - 1 bản.
2. Tài liệu xác nhận việc sửa đổi tên và địa chỉ của chủ Văn bằng bảo hộ, hoặc bản sao có công chứng về những thay đổi này.
3. Bản gốc Văn bằng bảo hộ của Sáng chế/Giải pháp hữu ích hoặc Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa.
Bản quyền tác giả

Tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn đăng ký bản quyền tác giả gồm: 
I.   chủ đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả
1. Ba bản mẫu tác phẩm cần đăng ký, tác phẩm đã được công bố hay chưa, thời gian công bố.
2. Giấy ủy quyền của tác giả/các đồng tác giả(có xác nhận chữ ký của chính quyền nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý nhân sự - 1 bản).
3. Bản sao giấy chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả(kèm theo bản chính chứng minh nhân dân để đối chiếu bản sao không có công chứng - 1 bản).
II.    Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty)
1. Giấy ủy quyền (mẫu do Công ty cung cấp ) - 1 bản.
2. Giấy chuyển nhượng tác phẩm từ tác giả/các đồng tác giả cho tổ chức hoặc công ty(có xác nhận chữ ký);hoặc giấy chứng nhận tác phẩm xin đăng ký là tác phẩm được thực hiện theo nhiệm vụ công tác - 1 bản.
3. Ba bản mẫu tác phẩm cần đăng ký, tác phẩm đã được công bố hay chưa, thời gian công bố.
4. Bản sao có công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh - 1 bản.
5. Tên đầy đủ, bút danh (nếu có) của tác giả/các tác giả, địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các tác giả, công ty.
6. Bản sao giấy chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả(kèm theo bản chính chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng - 1 bản).
7. Giấy cam doan của tác giả 1 bản.
III.   Về tác phẩm
1. Tác phẩm xin đăng ký - 02 mẫu.
2. Các thông tin khác: tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố, hình thức, nơi công bố.
  Mời bạn xem thêm
Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng/ hợp đồng li xăng
(Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng li xăng gồm những tài liệu sau: )
Các văn bằng độc quyền sáng chế
( Bằng độc quyền sáng chế Bằng độc quyền giải pháp hữu ích Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp Quyền của tác giả sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp ...)
Quyền sở hữu đối với đối tượng sở hữu công nghiệp
(Tác giả các đối tượng Sở hữu trí tuệ có các quyền sau: )
Thủ tục xem xét đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
(·  Đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ; ·  Nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ; ·  Xét nghiệm hình thức; ·  Xét nghiệm nội dung; ·  Cấp Văn bằng bảo hộ; ·  Công bố các thông tin liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp . )
Danh sách thuật ngữ sở hữu trí tuệ (SHTT)
(Danh sách thuật ngữ Sở Hữu trí tuệ:  A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W )
Thời hiệu khiếu nại về quyền sở hữu trí tuệ
(Khi xảy ra vụ việc tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp, qui định của pháp luật về khoảng thời gian được quyền khiếu nại như thế nào? )
Luật Sở hữu Trí tuệ Việt Nam năm 2005 được phân thành 6 phần chi tiết như sau:
(Phần thứ nhất: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 12). )
Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích (SC/GPHI) phải được trình bày như thế nào?
(Bản mô tả SC/GPHI phải được trình bày theo trình tự sau: - Tên SC/GPHI phải ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện được bản chất của SC/GPHI và phù hợp với nội dung trình bày ở phần mô tả bản chất kỹ thuật của SC/GPHI; )
Các Điều ước quốc tế về SHTT và nhãn hiệu mà Việt Nam đã tham gia?
(Đến nay, Việt Nam đã tham gia nhiều Điều ước quốc tế về SHTT, bao gồm: )
Chính thức áp dụng Phân loại Ni-xơ 9 dùng trong đăng ký nhãn hiệu
(Thông báo:   Về việc áp dụng Xuất bản lần IX của Bảng Phân loại quốc tế hàng hoá và dịch vụ theo Thoả ước Ni-xơ về phân loại hàng hoá và dịch vụ dùng để đăng ký nhãn hiệu )
Bí mật thương mại
(Phần 1 - Bí mật thương mại là gì? Phần 2 - Bí mật thương mại hay các quyền sở hữu trí tuệ khác? Phần 3 - Các chiến lược kinh doanh để quản lý và bảo hộ bí mật thương mại )
Thiết kế bố trí mạch tích hợp
(Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn :  1. "Mạch tích hợp bán dẫn" là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử - với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả các mối liên kết ...)
Chỉ dẫn địa lý
(Chỉ dẫn địa lý là thông tin về nguồn gốc của hàng hoá: từ ngữ; dấu hiệu; biểu tượng; hình ảnh để chỉ: một quốc gia, một vùng lãnh thổ, một địa phương mà hàng hoá được sản xuất ra từ đó. Chất lượng, uy tín, danh tiếng của hàng hoá ...)
Kiểu dáng công nghiệp
( Kiểu dáng công nghiệp là gì? Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp Quyền nộp đơn kiểu dáng ...)
Nhãn hiệu
(·  Nhãn hiệu là gì? ·  Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu  ·  Quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu  ·  Cần làm gì trước khi đăng ký nhãn hiệu ·  Hồ sơ đơn đăng ký nhãn hiệu  ·  Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu  ·  Quá trình xét nghiệm đơn nhãn hiệu  ·  Khiếu nại và ...)
Sáng chế/giải pháp hữu ích
( Sáng chế là gì? Giải pháp hữu ích là gì? Bằng độc quyền sáng chế (patent) ...)
Bảo vệ nhãn hiệu thương mại trên Internet
(Với sự mở rộng của thương mại điện tử thông qua các trang web bán đấu giá (auction web site) và bán lẻ (stand-alone web site) trên Internet với nhiều sản phẩm được chào bán, những người nắm giữ các nhãn hiệu thương mại đang đối mặt với những thách ...)
Sử dụng hợp lý là gì?
(“Sử dụng hợp lý” là một ngoại lệ của việc bảo vệ bản quyền theo luật Mỹ. Nó cho phép người ta được sử dụng một sản phẩm có bản quyền với một mức độ nhất định mà không phải xin phép tác giả hoặc chủ sở hữu. )
thách thức về vấn đề bản quyền trong thời đại kỹ thuật số
(Kể từ khi ra đời đến nay, luật bản quyền đã thích ứng với những thay đổi về công nghệ. Ngày nay, những thay đổi được nói đến nhiều nhất đều liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật số, mạng truyền thông số hóa như mạng Internet và máy tính ...)
Giới thiệu khái quát điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ
(Việc bảo hộ chặt chẽ quyền sở hữu trí tuệ (IPR) trên thế giới có ý nghĩa sống còn đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế của tất cả mọi quốc gia trong tương lai )
  Hỗ trợ trực tuyến  
Hãy để luật sư giúp đỡ bạn
 
Hà nội

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn Đầu tư nước ngoài
* Tư vấn Đất đai
* Tư vấn Dân sự

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn Đầu tư nước ngoài
* Tư vấn Sở hữu trí tuệ

* Tư vấn Đất đai
* Dịch vụ công chứng
* Dịch vụ chuyển quyền SDĐ

* Tư vấn Sở hữu trí tuệ
* Tư vấn Đầu tư nước ngoài
* Tư vấn Dân sự

* Dịch vụ công chứng
* Tư vấn & Soạn thảo các loại HĐ
* Xây dựng quy chế cho DN

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn - Dịch vụ tài chính
* Tư vấn Sở hữu trí tuệ

TP.Hồ Chí Minh

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn - Dịch vụ tài chính

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn thủ tục hành chính
* Tư vấn các lĩnh vực khác


TÌNH TRẠNG WEBSITE

 

Bản Quyền (c) - 2009 thuộc về Công ty tư vấn Việt Quốc Luật

Văn phòng tại Hà Nội
Add: Phòng 1304 - toà nhà N06 - ngõ 49 - đường Trần Đăng Ninh - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà nội
Tel : (84-4).3 793 2578 - (84-4) 62813499
Fax : (84-4) 62813498
Email :
luatvietquoc@gmail.com  - Visultant@vietquocluat.com.vn

Tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0902 283 788
Tel : (84-4).3 793 2578 - (84-4) 62813499
Fax : (84-4) 62813498
Email :
luatvietquoc@gmail.com  - Visultant@vietquocluat.com.vn

Giấy phép số 153/GP-TTĐT do Bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 30 tháng 9 năm 2008

văn bản pháp luật luật doanh nghiệp luật đất đai hệ thống pháp luật bộ luật dân sự 2015 bộ luật hình sự 2015 Thiết kế bởi Thiet ke web - VNT Tech. Group