Loading... Loading...
  QUẢNG CÁO  

Nội dung cần tìm:
Loại văn bản:
Nội dung cần tìm:
  Phần mềm hỗ trợ  


Phần mềm HTKK Thuế 2.5.2


Phần mềm đăng ký thuế cá nhân 2.3


Phần mềm giúp hiển thị website bằng tiếng Việt Unicode


Phần mềm giúp đọc file PDF

Home
Hỏi đáp pháp luật
Thủ tục khai nhận di sản thừa kế

Ba mẹ tôi mất không để lại di chúc, tài sản mà ông bà để lại gồm một ngôi nhà và một số vật dụng khác. Vậy tôi phải làm những thủ tục gì để được sở hữu toàn bộ những tài sản trên?
                                                                                                     giangtho_hn@yahoo.com


Bạn giangtho_hn@yahoo.com thân mến!

          Theo quy định của pháp luật, khi một người chết không để lai di chúc, di sản của người đó được chia theo theo quy định của pháp luật về "thừa kế theo pháp luật", tức là những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất đều được chia đều. Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm bố, mẹ, vợ, chồng, con của người chết. Trong trường hợp không còn ai ở Hàng thừa kế thứ nhất thì những người thuộc hàng thừa kế thứ 2 mới được nhận di sản, (trường hợp này là rất hiếm gặp).
Người được hưởng thừa kế theo pháp luật tiến hàng thủ tục khai nhận di sản thừa kế, hoặc phân chia di sản thừa kế. Mục đích của 2 việc này là chuyển di sản thừa kế của người chết sang 1 hoặc những người thừa kế còn sống.
Ở mỗi hình thức đều có sự khác nhau:
- Đối với khai nhận di sản thừa kế: Hình thức này có thể hiểu là tài sản vẫn được giữ nguyên Sau khi khai nhận. khối tài sản đó có thể thuộc sở hữu 1 người hoặc một số người thừa kế. Nếu tài sản thuộc một số người thì họ là đồng sở hữu chung hợp nhất.
- Đối với phân chia di sản thừa kế: Sau khi phân chia, tài sản sẽ được chia cụ thể cho từng người thuộc hàng thừa kế, mỗi người đều có quyền riêng đối với tài sản mà mình được hưởng. Tuy nhiên, đối với trường hợp di sản là Bất động sản, thủ tục này còn phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền (vì có các tỉnh, thành phố đều có quy định diện tích tối thiểu được phép chia tách).

Thủ tục khai nhận, phân chia di sản thừa kế được thực hiện tại các phòng công chứng, Phòng công chứng căn cứ vào đơn yêu cầu và hồ sơ xin khai nhận thừa kế để ra thông báo niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường nơi có tài sản hoặc nơi cư trú cuối cùng của người chết.
Sau một thời gian niêm yết (trước là 30 ngày), nếu không có tranh chấp, kiếu nại gì, Công chứng viên sẽ lập văn bản khai nhận, phân chia di sản thừa kế theo quy định.
Việc còn lại là đăng ký sang tên theo quy định.

                                                                                                                              ST

  Mời bạn xem thêm
Thủ tục thực hiện chấm dứt hoạt động chi nhánh
(Trả lời:  Để chấm dứt hoạt động chi nhánh hoạch toán độc lập bạn sẽ phải làm các thủ tục sau: )
Thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân
(Đối với cá nhân tự nộp thuế thu nhập cá nhân thì phải có những giấy tờ gì và làm thủ tục như thế nào? )
Quyền và trách nhiệm của Công ty phát triển hạ tầng KCN, của doanh nghiệp KCN?
(Trả lời:  Doanh nghiệp phát triển hạ tầng KCN và doanh nghiệp KCN được hưởng các quyền và nghĩa vụ đối với doanh )
Quy trình, thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết KCN?
(Trả lời:  Theo quy định tại Khoản 4 Điều 80 của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP, UBND tỉnh thành phố trực thuộc trung )
Thủ tục xác nhận nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài?
(Trả lời:  Pháp luật đầu tư và pháp luật về doanh nghiệp không quy định doanh nghiệp phải đăng ký nhân sự chủ chốt. )
Doanh nghiệp KCN, KCX có được phép cho thuê VP, nhà xưởng, dư thừa hoặc đầu tư xây dựng văn phòng, nhà kho, nhà xưởng trong KCN, KCX để cho thuê hay không?
(Trả lời:   Về mục tiêu cho thuê lại nhà xưởng của doanh nghiệp KCN, KCX, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn )
Doanh nghiệp KCN, KCX được mở chi nhánh sản xuất, dự án đầu tư bên ngoài KCN, KCX hoặc trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác?
(Trả lời:   Theo quy định tại Mục 5 Điều 37 của Luật Doanh nghiệp, Doanh nghiệp không phân biệt trong hay ngoài KCN, )
DNCX và DN trong KCX khi bán hàng vào thị trường VN cần điều kiện gì? Làm những thủ tục gì, ở đâu?
(Trả lời:  Việc bán hàng hoá vào thị trường Việt Nam đối với doanh nghiệp hoạt động theo các quy định của KCX )
Có được tiếp tục thành lập DNCX ngoài KCX nữa hay không? Trong KCN có thể cho doanh nghiệp chế xuất hoạt động?
(Trả lời: Trong một số trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp hoạt động theo quy định đối với doanh nghiệp chế xuất ngoài )
Bãi bỏ Nghị định 152/2004/NĐ-CP ngày 06/8/2004 của Chính phủ theo quy định tại Mục C Khoản 2 Điều 88 của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP?
(Trả lời:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về vướng mắc đối với quy định nêu tại Mục C, Khoản 2, Điều 88. Sau khi có ý kiến chỉ đạo cảu Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ...)
Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ nhưng không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì có lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành liên quan hay không?
(Trả lời:   Lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan trong các trường hợp sau: )
Khi triển khai dự án đầu tư gắn với xây dựng thì phải tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng như thế nào?
(Trả lời:  Nhà đầu tư khi triển khai dự án đầu tư có xây dựng công trình phải tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý xây dựng. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình được quy định tại các Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 và ...)
Dự án không thuộc diện cấp GCNĐT có phải làm thủ tục về môi trường không?
(Trả lời:    Thủ tục về môi trường thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.                                                                                                                                     Luật sư tư vấn doanh nghiệp )
Lĩnh vực đầu tư cấm đầu tư có phải là lĩnh vực cấm kinh doanh hay không?
(Trả lời:    Lĩnh vực đầu tư cấm đầu tư là lĩnh vực cấm kinh doanh.                                                                                                                        Luật sư tư vấn doanh nghiệp )
Có lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư trong nước hay không? Những điều kiện đó là gì?
(Trả lời:    Lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho các nhà đầu tư được quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư. Căn cứ vào các quy định tại các Điều 29 và 82 của Luật Đầu tư, các Bộ quản lý soạn thảo điều kiện đầu ...)
Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện những quy định nào về đầu tư có điều kiện? Dự án đầu tư có điều kiện phải đáp ứng các điều kiện nào? Khi giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án thì chủ đầu tư phải giải trình những nội dung gì?
(Trả lời:    Dự án có vốn đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực có điều kiện phải thực hiện thẩm tra trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi cấp giấy chứng nhận đầu tư. Nội dung thẩm tra quy định tại Điều 46 và 47 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP. )
Làm rõ về trường hợp các điều kiện của dự án đầu tư đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật không phải lấy ý kiến của các Bộ, ngành?
(Trả lời:   Các loại dự án sau không phải lấy ý kiến các Bộ, ngành: - Dự án đầu tư trong nước quy định tại các Điều 42, Điều 43 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP. - Dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 46 Luật Đầu tư. - Dự ...)
Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư nhưng thực tế dự án không đủ điều kiện để hưởng ưu đãi thì xử lý như thế nào?
(Trả lời:    Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP quy định: Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nếu nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư thì không được hưởng ưu đãi đầu tư. Trong trường hợp này, cơ quan quản lý ...)
Những dự án trước đây thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi về thuế, nay không nằm trong danh mục lĩnh vực đại bàn ưu đãi đầu tư nữa thì xử lý như thế nào? Trường hợp nào tiếp tục được hưởng, trường hợp nào không? Thủ tục?
(Trả lời:    Theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì nhà đầu tư đang được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật Hợp tác xã và các Luật thuế ...)
Khi đăng ký lại bổ sung thêm ngành nghề hoặc gia hạn hoạt động đói với nhà đầu tư được cấp phép trước ngày 01/7/2006 có ưu đãi cao hơn ưu đãi hiện hành?
(Trả lời:   Theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì trường hợp pháp luật, chính sách mới được ban hành có các quyền lợi và ưu đãi cao hơn so với quyền lợi và ưu đãi mà nhà đầu tư đã được hưởng )
  Hỗ trợ trực tuyến  
Hãy để luật sư giúp đỡ bạn
 
Hà nội

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn Đầu tư nước ngoài
* Tư vấn Đất đai
* Tư vấn Dân sự

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn Đầu tư nước ngoài
* Tư vấn Sở hữu trí tuệ

* Tư vấn Đất đai
* Dịch vụ công chứng
* Dịch vụ chuyển quyền SDĐ

* Tư vấn Sở hữu trí tuệ
* Tư vấn Đầu tư nước ngoài
* Tư vấn Dân sự

* Dịch vụ công chứng
* Tư vấn & Soạn thảo các loại HĐ
* Xây dựng quy chế cho DN

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn - Dịch vụ tài chính
* Tư vấn Sở hữu trí tuệ

TP.Hồ Chí Minh

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn - Dịch vụ tài chính

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn thủ tục hành chính
* Tư vấn các lĩnh vực khác


TÌNH TRẠNG WEBSITE

 

Bản Quyền (c) - 2009 thuộc về Công ty tư vấn Việt Quốc Luật

Văn phòng tại Hà Nội
Add: Phòng 1304 - toà nhà N06 - ngõ 49 - đường Trần Đăng Ninh - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà nội
Tel : (84-4).3 793 2578 - (84-4) 62813499
Fax : (84-4) 62813498
Email :
luatvietquoc@gmail.com  - Visultant@vietquocluat.com.vn

Tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0902 283 788
Tel : (84-4).3 793 2578 - (84-4) 62813499
Fax : (84-4) 62813498
Email :
luatvietquoc@gmail.com  - Visultant@vietquocluat.com.vn

Giấy phép số 153/GP-TTĐT do Bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 30 tháng 9 năm 2008

văn bản pháp luật luật doanh nghiệp luật đất đai hệ thống pháp luật bộ luật dân sự 2015 bộ luật hình sự 2015 Thiết kế bởi Thiet ke web - VNT Tech. Group