VĂN BẢN PHÁP LUẬT
VĂN BẢN MỚI
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
MẪU VĂN BẢN
Hãy để luật sư giúp đỡ bạn
Hà nội

   Tư vấn số 08

   Tư vấn số 01

   Tư vấn số 02

   Tư vấn số 03

   Tư vấn số 04

   Tư vấn số 05

TP.Hồ Chí Minh

   Tư vấn số 06

   Tư vấn số 07

Quảng cáo
Thống kê website
  Số tin bài:908
  Số văn bản:8086
Hôm nay :Thứ Hai, ngày 06, 2015
Thủ tục của Cục thuế
Thủ tục sử dụng hóa đơn tự in
 
1. Những đơn vị muốn sử dụng hóa đơn đặc thù (tự in) hoặc hóa đơn in bằng máy vi tính thì cần những thủ tục gì?
Trả lời: Để phù hợp với cơ chế thị trường, áp dụng các tiến bộ khoa học kỷ thuật và tránh lợi dụng hóa đơn BTC để làm chuyện phi pháp, Bộ Tài chính chấp thuận, khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đặc thù (tự in) hoặc hóa đơn in trên máy vi tính. Các tổ chức, cá nhân SXKD hàng hóa, dịch vụ có nhu cầu tự in để sử dụng phải có hồ sơ đăng ký gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với Tổng Công ty, tập đoàn, liên hiệp có nhiều Công ty, xí nghiệp, đơn vị, chi nhánh đóng ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì đăng ký sử dụng hóa đơn tự in với Tổng cục thuế.
a. Thủ tục đăng ký mẫu hóa đơn tự in
Căn cứ điểm 2 Mục V, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính thì các tổ chức, cá nhân SXKD hàng hóa, dịch vụ có nhu cầu tự in hóa đơn để sử dụng phải có hồ sơ đăng ký gửi nơi đăng ký nộp thuế (Cục thuế hoặc CCT) bao gồm:
 • Công văn đăng ký sử dụng hóa đơn tự in (đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh) hoặc đơn đăng ký sử dụng hóa đơn tự in (đối với hộ SXKD) theo mẫu của Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.
 • Mẫu hóa đơn do tổ chức, cá nhân tự thiết kế, mẫu hóa đơn phải có đầy đủ các chỉ tiêu như: Tên tổ chức, cá nhân, địa chỉ, Mã số thuế, ký hiệu, số hóa đơn của đơn vị bán hàng, tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị mua hàng; tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng, thuế suất giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng (nếu có), tổng cộng tiền thanh toán, in theo văn bản số… ngày… tháng… năm… của cơ quan thuế và tên nhà in hóa đơn. Những nội dung đặc thù, biểu tượng của đơn vị có thể được đưa vào mẫu hóa đơn. Nếu tổ chức, cá nhân cần sử dụng hóa đơn song ngữ thì phải in tiếng Việt trước, tiếng nước ngoài sau.
 • Sơ đồ các địa điểm sản xuất, kinh doanh; văn phòng giao dịch do tổ chức, cá nhân tự vẽ có xác nhận và cam kết của người đứng đầu tổ chức, cá nhân về: Địa chỉ, số nhà, đường phố, các đường phố liên quan (đối với thành phố, thị xã) và thôn, xã… (đối với nông thôn) để có căn cứ theo dõi giao dịch, quản lý. Khi thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh, văn phòng giao dịch, trong vòng 10 ngày, tổ chúc, cá nhân phải gửi cho cơ quan thuế sơ đồ địa điểm mới. Nếu tổ chức, cá nhân thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh, văn phòng giao dịch thì phải xuất trình hợp đồng thuê nhà và bản sao có xác nhận của UBND phường, xã để đối chiếu.
 • Các bản sao không phải công chứng:
- Giấy phép đăng ký kinh doanh.
- Chứng minh nhân dân (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định cúa pháp luật) của người đứng đầu tổ chức, cá nhân kinh doanh.
 •  Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản chính kèm theo bản photocopy.
Khi thay đổi mẫu hóa đơn, tổ chức, cá nhân phải đăng ký lại.
Nếu doanh nghiệp muốn đăng ký sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thì doanh nghiệp phải nộp thêm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kho hàng, cửa hàng, chi nhánh, đơn vị phụ thuộc, nếu không có Giấy chứng nhận đăng ký kho hàng, cửa hàng, chi nhánh, đơn vị phụ thuộc thì trong công văn đăng ký sử dụng doanh nghiệp phải trình bày thêm các nghiệp vụ sử dụng PXK kiêm VCNB cũng được đăng ký sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ tự in.
Nếu doanh nghiệp nghiệp muốn đăng ký tự in Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý thì doanh nghiệp phải có thêm bản sao hợp đồng đại lý.
b. Đăng ký lưu hành mẫu hóa đơn tự in
Hóa đơn do tổ chức, cá nhân tự in phải đăng ký lưu hành mẫu hóa đơn với cơ quan thuế nơi đăng ký sử dụng hóa đơn gồm: Ký hiệu, số lượng, số hóa đơn (từ số… đến số…). Cơ quan thuế căn cứ vào nhu cầu sử dụng hóa đơn và việc chấp hành quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân mà quy định số lượng hóa đơn tự in được đăng ký lưu hành sử dụng theo từng kỳ từ 1 tháng đến 3 tháng. Trước khi in hóa đơn đợt mới phải báo cáo việc sử dụng hóa đơn in đợt cũ và đăng ký in mới với cơ quan thuế về ký hiệu, số lượng, số thứ tự hóa đơn.
* Chú ý: Các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không được vừa sử dụng hóa đơn mua của Cơ quan thuế, vừa sử dụng hóa đơn tự in. Trong trường hợp đặc thù phải có Quyết định của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố. Do đó, cơ sở kinh doanh có nhiều ngành hàng phải sử dụng nhiều loại hóa đơn đặc thù để phù hợp với từng mặt hàng, ngành nghề thì phải thiết kế nhiều loại mẫu hóa đơn đặc thù để đáp ứng nhu cầu sử dụng hóa đơn đặc thù của toàn đơn vị. Sau khi đăng ký sử dụng hóa đơn đặc thù thì Cơ quan thuế địa phương sẽ thu hồi toàn bộ hóa đơn của Bộ Tài chính đã mua chưa sử dụng hết để thanh hủy.
2.  Hóa đơn đặc thù hóa đơn tự in trên máy vi tính mà đơn vị đăng ký sử dụng cần phải có các chỉ tiêu gì?
Trả lời: Theo qui định của Bộ Tài chính, nội dung của hóa đơn đặc thù, hóa đơn tự in trên máy vi tính phải có đủ các chỉ tiêu sau:
 • Ký hiệu (xêry);
 • Số thứ tự của các hóa đơn (số nhảy số hóa đơn);
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị bán hàng và đơn vị mua hàng;
 • Tài khoản, nơi đăng ký tài khoản, điện thoại.
 • Nội dung và hình thức của hóa đơn gồm:
- Số thứ tự, tên hàng hóa hoặc dịch vụ, số lượng hoặc trọng lượng, đơn vị tính, đơn giá, tiền hàng, cộng tiền hàng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng cộng tiền thanh toán viết bằng chữ, chức danh người ký duyệt, in theo công văn số... ngày... tháng... năm của cơ quan thuế và tên nhà in hóa đơn.
- Những nội dung đặc thù, biểu tượng (logo) của đơn vị có thể được đưa vào mẫu hóa đơn. Nếu tổ chức, cá nhân cần sử dụng hóa đơn song ngữ thì nhất thiết phải in tiếng việt trước, tiếng nước ngoài sau.
- Mỗi số hóa đơn có từ 2 liên trở lên (ghi rõ chỉ định sử dụng của từng liên: liên 1 (lưu), liên 2 (giao khách hàng), liên 3 (...........), liên........
 3.  Khi mẫu hóa đơn đặc thù (tự in) đã được Tổng cục Thuế hoặc Cục Thuế duyệt, đơn vị phải làm gì để hóa đơn được lưu hành hợp lệ?
Trả lời: Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chỉ được tự in hóa đơn để sử dụng khi có văn bản chấp thuận của cơ quan thuế. In đúng theo danh sách các nhà in đã được Tổng cục Thuế chỉ định và phải có hợp đồng in theo quy định hiện hành, phải cam kết quản lý chặt chẻ, cài đặt các ký hiệu bảo mật trên hóa đơn (mẫu hóa đơn phải có ký hiệu riêng để quản lý), khi thanh lý hợp đồng in phải thực hiện hủy bản kẽm, hủy những sản phẩm in thừa, in hỏng, lập biên bản lưu giữ tại đơn vị đặt in và đơn vị in hóa đơn. Sau khi in hóa đơn xong, các tổ chức, cá nhân phải làm thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn tại Cục Thuế địa phương (Cục Thuế tỉnh, thành phố).
a. Thủ tục đăng ký pháp lý lần đầu (Phòng Quản lý Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh):
 • Bản sao Giấy phép đầu tư hay Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế.
 • Bản sao công văn chấp thuận được in hóa đơn của Tổng cục Thuế.
 • Bản sao hợp đồng in, biên bản thanh lý hợp đồng và hóa đơn của đơn vị in
 • Văn bản đăng ký số lượng hóa đơn tự in sử dụng (cụ thể loại hóa đơn, ký hiệu xêry, số nhảy số...)
 • Hóa đơn đã in đúng mẫu của Tổng cục Thuế (bản chính kèm bản photo số đầu và số cuối để đăng ký).
 • Phiếu mua hóa đơn Bộ Tài chính nếu có (mẫu CTT39).
 • Biên bản làm việc với Phòng Quản lý thuế nếu đơn vị mới thành lập hoặc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, có xác nhận của Lãnh đạo Phòng Phòng Quản lý thuế.
Sau khi làm thủ tục đăng ký lưu hành mẫu hóa đơn tự in tại Cục Thuế địa phương, trước khi đưa hóa đơn tự in vào sử dụng, các đơn vị phải thực hiện thông báo phát hành bằng văn bản (kèm theo mẫu hóa đơn) gửi cơ quan thuế quản lý và phải dán thông báo phát hành tại trụ sở, nơi bán hàng, nơi giao dịch. Thông báo phát hành hóa đơn phải nêu rõ về mẫu hóa đơn, loại, hình thức, kích thước, hoa văn, logo, các đặc điểm về cấu trúc của mẫu hóa đơn và thời gian có giá trị lưu hành.
Những hóa đơn tự in không đăng ký sử dụng với Cơ quan thuế là hóa đơn không hợp pháp, không có giá trị thanh quyết toán tài chính về thuế.
b. Thủ tục đăng ký lần sau
 • Văn bản đăng ký sử dụng hóa đơn tự in sử dụng (cụ thể loại hóa đơn, ký hiệu xêry, số nhảy số).
 • Bản sao Hợp đồng in thanh lý và hóa đơn (nếu in mới)
 • Bản sao báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, có xác nhận của Lãnh đạo Phòng Quản lý thuế.
 • Sổ theo dõi tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng hóa đơn tự in (mẫu ST25).
 • Hóa đơn đã in bản chính kèm bản photo số đầu và số cuối đăng ký.
 4. Các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ sử dụng máy tính tiền để in hóa đơn bán lẻ cho khách hàng tại các cửa hàng và quầy hàng, siêu thị, đơn vị phải làm gì để hóa đơn lưu hành hợp lệ?
Trả lời: Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ sử dụng máy tính tiền để in hóa đơn bán lẻ phải thông báo cho Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bằng văn bản về mẫu hóa đơn có các chỉ tiêu ghi trong hóa đơn, mã khóa trong máy tính tiền và chỉ được sử dụng khi Cục Thuế tỉnh, Thành phố xem xét duyệt mẫu chấp thuận bằng văn bản.
Mẫu hóa đơn in bằng máy tính tiền phải có các chỉ tiêu cơ bản như: Tên, mã số thuế, địa chỉ đơn vị bán hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền... Hóa đơn phải có 2 liên: một liên giao khách hàng và một liên lưu ở cuốn theo qui định. Tại các quầy, cửa hàng, siêu thị sử dụng máy tính tiền hàng ngày phải lập bảng kê hàng hóa đầu ca, cuối ca và số hàng hóa đã bán ra trong ngày để làm cơ sở kê khai nộp thuế theo qui định (cuối ngày không phải lập hóa đơn chung).
 5. Nhiệm vụ của đơn vị sử dụng hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành và hóa đơn tự in?
Trả lời: Đơn vị sử dụng hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành, hóa đơn tự in có nhiệm vụ sau:
 • Thực hiện đầy đủ việc quản lý, sử dụng hóa đơn theo chế độ quy định;
 • Thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng với cơ quan thuế;
 • Thực hiện thanh quyết toán hóa đơn năm với cơ quan thuế.
 6.  Các đơn vị sử dụng hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành và hóa đơn tự in phải thực hiện việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và thanh quyết toán hóa đơn như thế nào?
Trả lời: Các đơn vị sử dụng hóa đơn, trong vòng 10 ngày đầu tháng sau phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng trước (theo mẫu số BC–26/HĐ) và chậm nhất đến ngày 25/02 hàng năm phải thanh quyết toán sử dụng hóa đơn (theo mẫu số BC -29/HĐ) với Cơ quan thuế (Cục Thuế, Chi cục Thuế) nơi mua hoặc đăng ký sử dụng hóa đơn.
 7.  Đối với các tổ chức sáp nhập thành lập Doanh nghiệp mới, thay đổi sở hữu... thì hóa đơn còn tồn lại giải quyết như thế nào?
Trả lời:Khi các tổ chức sát nhập thành lập doanh nghiệp mới, thay đổi sở hữu... thì không sử dụng hóa đơn của tổ chức cũ để bán hàng hóa, dịch vụ. Sau 5 ngày làm việc, kể từ khi có quyết định sáp nhập, thay đổi sở hữu phải thanh quyết toán số hóa đơn với cơ quan thuế nơi mua hoặc đăng ký sử dụng hóa đơn tự in. Số hóa đơn còn lại giải quyết như sau:
 • Số hóa đơn còn nguyên quyển chưa sử dụng còn tiếp tục sử dụng được, nếu có nhu cầu sử dụng thì tổ chức mới phải báo cáo với Cơ quan thuế đề nghị cho tiếp tục sử dụng. Số hóa đơn còn lại không được tiếp tục sử dụng hoặc đã sử dụng đơn vị phải nộp lại cho Cơ quan thuế nơi mua hóa đơn.
 • Nếu số hóa đơn còn lại không phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh thì phải thanh quyết toán, nộp lại cho cơ quan thuế và mua hóa đơn khác để sử dụng cho phù hợp.
 8.  Đối với các tổ chức, cá nhân giải thể, nghỉ kinh doanh, hay chuyển đổi sử dụng hóa đơn khác, thì hóa đơn còn tồn lại giải quyết như thế nào?
Trả lời: Đối với các tổ chức, cá nhân trong phạm vi 5 ngày sau khi có quyết định giải thể hoặc không sử dụng hóa đơn thì các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thanh, quyết toán hóa đơn với cơ quan thuế nơi mua hóa đơn: Số lượng hóa đơn tự in hoặc mua tại Cơ quan thuế, số lượng hóa đơn đã sử dụng, số lượng còn lại để nộp cho cơ quan thuế quản lý. Cơ quan thuế phải có trách nhiệm theo dõi, thu hồi hóa đơn và thanh hủy hóa đơn thu hồi theo quy định.
(Theo NĐ số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ và Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính)
YÊU CẦU DỊCH VỤ
Họ tên: *
Địa chỉ: *
Điện thoại: *
Email:
Tiêu đề / yêu cầu : *
Nội dung yêu cầu:
Mã bảo vệ : Thay đổi hình ảnh
Chú ý: Những mục có dấu (*) bắt buộc phải nhập
 
Các bài viết liên quan:
» Quyết định giảm một số loại thuế
» Thủ tục mua hóa đơn và các vấn đề liên quan đến hóa đơn
» Thủ tục khóa mã số thuế
» Thủ tục đăng ký hóa đơn tự in
» Thủ tục 7: Tiếp nhận hồ sơ nộp lệ phí trước bạ thuộc thẩm quyền Cục thuế và sở Tài nguyên và Môi trường
» Thủ tục 6: Tiếp nhận hồ sơ cấp mã số thuế thuộc thẩm quyền Tổng Cục thuế.
» Thủ tục 5: Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền Cục thuế
» Thủ tục 4: Tiếp nhận hồ sơ giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện các luật thuế của tổ chức và người nộp thuế thuộc thẩm quyền Cục thuế
QUẢNG CÁO