Loading... Loading...


Kết quả tìm kiếm

STT Tên văn bản
4941 Quyết định số 61/2006/QĐ-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2006 ban hành quy chế quản lý vốn hỗ trợ của Nhà nước cho hệ thống Qũy tín dụng nhân dân tại Qũy tín dụng nhân dân Trung ương.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
4942 Quyết định số 60/2006/QĐ-NHNN ngày 27 tháng 12 năm 2006 ban hành chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
4943 Nghị định số 161/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 quy định về thanh toán bằng tiền mặt.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
4944 Nghị quyết số 22/2008/NQ-CP ngày 23/09/2008 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
4945 Quyết định số 05/2008/QĐ-BXD ngày 08/04/2008 ban hành chương trình hành động của ngành xây dựng thực hiện Nghị quyết số 03/2008/NQ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007-2011.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
4946 Quyết định số 1544/QĐ-BTC ngày 15 tháng 07 năm 2008 về việc đính chính Quyết định số 43/2008/QĐ-BTC ngày 25/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
4947 Quyết định số 1353/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2008 về việc phê duyệt đề án "Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020".
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
4948 Quyết định số 1329/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2008 về việc thành lập Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng, thành phố Hải Phòng.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
4949 Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 09 năm 2008 hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
4950 Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 18/8/2008 về ban hành kế hoạch triển khai chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong Doanh nghiệp
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
4951 Quyết định số 79/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2008 về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
4952 Quyết định số 64/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu A Đớt, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
4953 Quyết định số 22/2008/QĐ-BCT ngày 31 tháng 07 năm 2008 ban hành quy chế chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
4954 Quyết định số 90/2008/QĐ-TTg ngày 09 tháng 07 năm 2008 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải thủ đô Hà Nội đến năm 2020.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
4955 Quyết định số 43/2008/QĐ-BTC ngày 25 tháng 06 năm 2008 ban hành quy chế thu và sử dụng phí duy trì, tái tạo cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp và khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
4956 Quyết định số 42/2008/QĐ-BTC ngày 25 tháng 06 năm 2008 ban hành quy chế tự chủ kinh phí hoạt động của ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
4957 Quyết định số 55/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2008 về việc phê duyệt đề án xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
4958 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
4959 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
4960 Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõTrang  << Pre 246 247 248 249 250 Next >>
 

 

Bản Quyền (c) - 2009 thuộc về Công ty tư vấn Việt Quốc Luật

Văn phòng tại Hà Nội
Add: Phòng 1304 - toà nhà N06 - ngõ 49 - đường Trần Đăng Ninh - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà nội
Tel : (84-4).3 793 2578 - (84-4) 62813499
Fax : (84-4) 62813498
Email :
luatvietquoc@gmail.com  - Visultant@vietquocluat.com.vn

Tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0902 283 788
Tel : (84-4).3 793 2578 - (84-4) 62813499
Fax : (84-4) 62813498
Email :
luatvietquoc@gmail.com  - Visultant@vietquocluat.com.vn

Giấy phép số 153/GP-TTĐT do Bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 30 tháng 9 năm 2008

  Thiết kế bởi Thiet ke web - VNT Tech. Group